Veel gebruikte web marketing termen

Je zet betaalde advertenties in bij zoekmachines, die bij een bepaalde zoekterm getoond worden, oftewel betaalde zoekmachineplaatsing. Las een leuk artikel op zoeken en vinden vond het de moeite waard om te delen met jullie!

Adverteren in zoekmachines

Je zet betaalde advertenties in bij zoekmachines, die bij een bepaalde zoekterm getoond worden, oftewel betaalde zoekmachineplaatsing. Voordeel is dat dit snel te realiseren is. Ook de kosten kunnen goed in de hand worden gehouden. Nadeel vormen de 'kosten per klik'. Om niet onnodig hoge kosten te maken is de conversie - 'van bezoeker naar klant' - van de gekozen zoekwoorden erg belangrijk. Veelgebruikte Engelstalige term: Search engine advertising, paid search Gangbare afkorting: SEA

Boven de vouw

Ook wel 'Above the fold' genoemd. Het zichtbare deel van een website dat de bezoeker kan zien zonder te hoeven scrollen. Dit is voor de adverteerder de meest gewilde positie voor de banners, want dit ziet de bezoeker het eerst voordat deze begint te scrollen.

Click rate

De click rate is het aantal keren dat er op een advertentie (banner) is geklikt in verhouding tot het aantal malen dat de pagina waarop deze voorkomt is opgevraagd. Een click-rate van 5 procent is al behoorlijk. Toen webreclame begon was 10 of 15 procent normaal.

Cloaking

Verzamelnaam voor alle technieken waarbij de werkelijke inhoud van een website wordt verstopt. Meestal worden de pagina's verstopt voor een spider.

Dit kan twee redenen hebben:

1. om de metatags te verbergen voor een concurrent (die met dezelfde tags minstens even hoog kan eindigen bij een zoekmachine).

2. om zoekmachines te misleiden waardoor een site hoog kan scoren op bepaalde trefwoorden, zonder de bijbehorende inhoud te hebben. Vaak gaat het daarbij om seks-sites die hoog scoren op algemene zoektermen. Personalized delivery, IP-delivery en agent delivery zijn de termen voor de achterliggende techniek.

Code tekst ratio

De code/tekst verhouding van een pagina wordt door zoekmachines gebruikt om de relevantie van een webpagina te berekenen. Een hogere code/tekst ratio geeft je een betere kans op het krijgen van een goede ranking pagina voor de webpagina.

De-listing

Het verwijderen van webpagina's uit de index van een zoekmachine. Sites kunnen verwijderd worden zodra er teveel dode links worden aangetroffen, wanneer een server of domeinnaam niet meer wordt aangetroffen, of na pogingen tot het misleiden (spammen, spamdexing) van een zoekmachine.

Front and background spoofs

Verzamelnaam voor verschillende manieren om tekst te verstoppen in webpagina's. De verborgen teksten zijn (nagenoeg) onzichtbaar voor menselijke surfers maar bedoeld om zoekmachines te misleiden. Bekend voorbeeld is het opnemen van tekst in dezelfde kleur als de achtergrondkleur. De meeste zoekmachines beschouwen dit als spam en verwijderen de pagina uit de resultaten.

Gateway page

Een pagina die alleen gemaakt is voor zoekmachines, niet voor gewone bezoekers met als doel de zoekmachine optimaal te bedienen. Ook wel entry page, gateway page, jump page, portal page genoemd.

Google Adsense

Google AdSense is een snelle en makkelijke manier voor website-uitgevers van iedere grootte om relevante Google-advertenties op de inhoudspagina's van hun websites weer te geven en hiermee geld te verdienen. Omdat advertenties gerelateerd zijn aan de onderwerpen waarnaar de bezoekers op de site op zoek zijn — of passen bij de karakteristieken en de interesses van de bezoekers die uw inhoud aantrekt — eis er eindelijk een manier gevonden om zowel opbrengsten met de website te genereren en de inhoud van de pagina's te vergroten.

Google Adwords

Met Google AdWords richt u uw advertenties op mensen die actief op zoek zijn naar uw producten en diensten. Dit betekent dat u de juiste bezoekers en klanten bereikt. Met CPC-tarieven (cost per click, kosten per klik) hoeft u alleen te betalen als er op uw advertentie wordt geklikt. Bovendien is het eenvoudig om de kosten te beheren.

Hits

1. Een opgevraagde file (request) van een webserver zoals geregistreerd in de logfile. Iedere webpagina en ieder plaatje veroorzaken 1 hit zodat een webpagina met twee plaatjes drie hits oplevert: 1 voor de webpagina en twee voor de plaatjes. Als maat voor de populariteit van een site is het aantal hits ongeschikt, daarvoor worden pageviews of impressions (aantallen opgevraagde pagina's) gemeten. 2. Bij zoekmachines is een hit een gevonden webpagina (URL) op basis van een zoekvraag. Keyword advertising Keyword advertising is het tonen van een specifieke banner op basis van het ingetoetste trefwoord in de zoekmachine. Zie ook 'Adverteren in zoekmachines', Google Adwords, Yahoo Search Marketing

Keyword cloud

Een visuele weergave van alle keywords (sleutelwoorden) die gebruikt zijn op een website. Hoe dikker en groter de letters, des hoger de keyword density (sleutelwoord dichtheid). Het beste is wanneer de belangrijkste sleutelwoorden van de website in grote letters worden weergegeven.

Keyword density

Keyword density staat voor keyword dichtheid, met andere woorden: het aantal maal dat een keyword voorkomt op een webpagina, uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal woorden op die webpagina. Veronderstelt wordt dat de keyword density voor een ideale search engine ranking in de zoekmachines 3 tot 6% is.

Keyword frequency

Keyword frequency is het aantal maal dat een gegeven keyword voorkomt in een tekst op een webpagina. Een balangrijk voor de ranking in de natuurlijke zoekresultaten van een zoekmachine.

Klikfraude

Een fenomeen dat steeds vaker de kop op steekt. Klikfraude wordt veroorzaakt door softwareprogramma's die een klik op een gesponsorde koppeling simuleren, waardoor de adverteerter onevenredig veel kosten kwijt is. Het gevolg hiervan is dat het budget voortijdig opraakt, waardoor de advertenties van de getroffen adverteerder niet meer worden getoond. Hier is het de klikfraudeurs om te doen.

Linkpopulariteit

De sorteermethode (ranking) van een toenemend aantal zoekmachines waarbij niet de tekst van een pagina, of de daarin aangebrachte metatags, bepalend zijn voor de plaats van de webpagina in de resultatenlijst, maar het aantal links dat er naar deze pagina is gelegd. Naast het aantal links speelt ook de "kwaliteit" ervan een rol. Een link vanaf een webpagina die zelf ook vaak is gelinkt (zoals de index Yahoo) scoort aanzienlijk beter dan tientallen links vanaf particuliere homepages. Ook wel link analyse, of page popularity genoemd.

Longtail keywords

Longtail keywords zijn trefwoord zinnen met 3 of meer woorden erin. Op algemene trefwoorden is er vaak een hevige concurrentie en de bezoekers zijn vaak niet altijd van een hoge kwaliteit. Hoe specifieker hoe groter de kans is dat die trefwoorden getoond worden op de eerste pagina en dit uiteindelijk meer succes voor je website opleverd.

LSI / Latent Semantic Indexing

Een algoritme dat gebruikt wordt door Google (en mogelijk ook door andere zoekmachines) om te bepalen hoe woorden op een pagina gerelateerd zijn aan andere woorden over ongeveer hetzelfde onderwerp. Het is een search ranking factor die mogelijkerwijs in de toekomst een belangrijkere rol zal krijgen rondom het bereiken van hoge zoekresultatenposities in zoekmachines in combinatie met andere ranking metrics.

Mini website

Een website met een beperkt aantal pagina's met als doel om bezoekers naar een bepaalde website of bedrijf te verwijzen. Vaak wordt een dergelijke website opgezet ter promotie van een bepaald product, de websites hebben dan ook een passende webadres. Een mini website bevat vaak niet meer dan 5 pagina's.

Mirror site

Dit is een volledige kopie van een bepaalde site, meestal op een andere plaats op het net om zo dataverkeer te verminderen en de druk op een bepaalde machine of knooppunt te verlichten. Wordt ook misbruikt om de relevantie van een bepaalde site te verhogen. Beide sites worden dan als aparte sites aangemeld bij een zoekmachine. Meeste zoekmachines herkennen de truc inmiddels en verwijderen deze kopieën uit de resultaten.

Multiple keyword tags

Het gebruik van meerdere metatags om het aantal keywords te verhogen. Vorm van spamdexing.

Off page optimalisatie

De off page zoekmachine optimalisatie factoren richten zich vooral op de populariteit en waardering van een website. Veel inkomende links vanuit dezelfde branche en het liefst van een hogere pagerank zal een website dan ook voorrang geven ten opzichte van concurrenten.

On page optimalisatie

Bij on page zoekmachine optimalisatie gaat het vooral over de opmaak van de website. Het is de bedoeling dan een zoekmachine de website gemakkelijk kan lezen. De website wordt zoekmachine vriendelijk gemaakt, zodat de spider de keywords uit de pagina's kan halen die revelant zijn voor de ranking.

Paid inclusion

Een advertentieprogramma dat garandeert dat webpagina's worden opgenomen in de index van een zoekmachine. Paid inclusion is geenszins een garantie dat een webpagina ook een hoge ranking krijgt in de zoekmachine: de ranking wordt nog steeds bepaald op basis van het algoritme van de zoekmachine. Betaling geschiedt doorgaans op basis van een CPC of fixed price per url betalingsmodel.

Paid placement

Een advertentieprogramma dat niet alleen garandeert dat webpagina's worden opgenomen in de index van een zoekmachine, maar deze webpagina tevens toont op relevante zoekopdrachten. De exacte positie van een paid placement is vaak afhankelijk van de diepte van de portemonnee van de adverteerder: de posities worden per opbod geveild volgens een CPC betalingsmodel. Voorbeelden hiervan zijn Google Adwords en Overture. Ook wel gesponsorde koppelingen genoemd.

Reciprocal links

Links tussen twee verschillende websites, waarbij beide webmasters een overeenkomst hebben. Een van de redenen om een overeenkomst aan te gaan is om de link populariteit van de beide sites zodanig te verhogen dat ook de ranking in de zoekmachines worden verbeterd. Wanneer er een overdreven mate van dergelijke links op beide sites staan, kan dit echter averechts werken.

Referrer

Referrer betekent letterlijk: verwijzer, oftewel het adres van de pagina die bezocht werd voor de huidige pagina. Voor site-eigenaren belangrijk om te weten waar het meeste verkeer vandaan komt. Als de referrer een zoekmachine is, zijn in de referrer-URL vaak ook de zoektermen opgenomen die de gebruiker hanteerde om de site te zoeken.

Retention

De kunst om de bezoekers zo lang mogelijk op een internetsite te houden, voordat ze weer verder surfen. Dit gebeurt vaak door interessante content (inhoud) en diensten aan te bieden. De zogenaamde 'sticky sites' houden hun bezoekers langer vast door relevante content, diverse diensten en free stuff (gratis dingen) aan te bieden, met het doel om meer geld in het laatje te krijgen. Retention wordt gemeten aan de hand van het aantal minuten (de duur) dat een bezoeker per maand op de site doorbrengt.

Webstatistieken

Bij webstatistiek wordt met behulp van een softwareprogramma het bezoek op een website gemeten. Hiermee kan men het aantal bezoekers aan de website in kaart brengen. Zo wordt duidelijk hoe bezoekers op de website komen, wat ze zoeken, wat en hoe vaak ze iets downloaden en in welke volgorde ze door de webpagina's gaan.

Webvertising

Reclame maken op het internet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van links, banners, tekstadvertenties, sponsering van websites, etc.

Weigeringspercentage

Weigeringspercentage is het percentage van de gebruikers die op een website komt en deze weer verlaat zonder andere pagina's te bekijken. Deze gebruikers hebben of meteen gevonden wat ze zochten of juist het tegenovergestelde: de website voldeed niet aan de verwachtingen.

Yahoo Search Marketing Voorheen: Overture

Yahoo! Search Marketing, pionier in de ontwikkeling van betaalde zoekresultaten middels het Sponsored Search model, heeft een compleet nieuwe invulling gegeven aan de wijze waarop bedrijven hun online marketing voeren. Yahoo! Search Marketing vermeldt uw site in zoekresultaten overal op internet bij aangesloten partnersites zodat uw advertenties een zo hoog mogelijk rendement opleveren. Als u met Yahoo! Search Marketing adverteert, verschijnt uw bedrijf op de veel gebruikte zoekpagina's zoals: Live.nl, Yahoo, Orange, Lycos, Speuders, Vinden en AltaVista.

Zoekmachine optimalisatie

Je maakt je site toegankelijk voor zoekmachines, oftewel natuurlijke zoekmachineplaatsing. Dit is de meest goedkope oplossing, je betaalt immers niet voor elke klik die een bezoeker naar je site brengt. Zoekmachine optimalisatie kan worden bereikt door onder meer: gebruik van metatags, juiste paginatitel, gebruik van alt-tags, de juiste woorden gebruiken in de eerste 100 tot 250 woorden, zorgen voor links vanaf kwalitatief interessante sites, linken naar interessante sites. Veelgebruikte Engelstalige term: Search Engine Optimization, Search Engine Ranking, organic search Gangbare afkorting: SEO, SER Zoekmachinemarketing De algemene term die het geheel van marketingtechnieken aanduidt die u kan gebruiken om er voor te zorgen dat internetgebruikers, die op zoek zijn naar informatie, via zoekmachines uw website vinden. Veelgebruikte Engelstalige term: Search Engine Marketing Gangbare afkorting: SEM

bron zoeken en vinden

De naam Joomla!® en logo worden gebruikt onder een beperkte licentie met toestemming van Open Source Matters. Joomla.nl is niet verbonden aan en is geen onderdeel van Open Source Matters, Inc, of the Joomla! project Powered by Xara Hosting